ჰაპლოჯგუფ? J1

    Famillytreedna
    ეს ჰაპლოჯგუფ? დაახლოებ?თ 16000 წლ?ს წ?ნ წარმო?შვა. მ?ს? წარმოშობ?ს ადგ?ლ? არ?ს ანატოლ?ასა და მესოპოტამ?ას შორ?ს.
    23andme
    ჰაპლოჯგუფ? J1

    ჰაპლოჯგუფ? J1 წარმო?შვა 20000 წლ?ს წ?ნ ახლო აღმოსავლეთშ?, მაშ?ნ როდესაც მთელ? ჩრდ?ლო ნახევარსფერო დაუსახლებელ? ?ყო გამყ?ნვარებ?ს გამო. ეს ჯგუფ? ?სევ გვხვდება დღეს ამ რეგ?ონშ? თუმცა მ?სმა რამოდენ?მე შტომ ?მოგზაურა ევრაზ?ასა და ჩრდ?ლო აფრ?კაშ?. ეს ჯგუფ? არ?ს აშკენაზევ?სთვ?ს ყველაზე დამახას?ათებელ? და გხვდება აშკენაზებ?ს 40 პროცენტშ?. დ?დ? რაოდენობთ გხვდება არაბებშ?. ასევე გხვდება 2/3 ბედუ?ნებშ?. dle