ჰაპლოჯგუფ? J2

  FTDNA
  ჰაპლოჯგუფ? J2 წარმო?შვა შუამდ?ნარეთ?ს(ნოყ?ერ? ნახევარმთვარ?ს) ჩრდ?ლოეთ ნაწ?ლშ? და შემდგომშ? აქედან გავრცელდა ხმელთაშუა ზღვ?ს რეგ?ონშ?, ცენტრალურ აზ?ასა და სამხრეთ?თ წავ?და ?ნდოეთ?სკენ. როგორც ხმელთაშუა ზღვ?ს ხალხებშ? ასევე ეს ჯგუფ? გვხვდება ებრაულ მოსახლეობაშ?.
  23andme
  ჰაპლოჯგუფ? J წარმო?შვა ახლო აღმოსავლეთშ? 20000 წლ?ს წ?ნ , ?მ დროს როდესაც ჩრდ?ლო ნახევარსფერო დაუსახლებელ? ?ყო გამყ?ნვარებ?ს კლ?მატ?ს გამო. ეს ჯგუფ? ამ რეგ?ონშ? ?სევ გვხვდება თუმცა მ?ს? შტოებ? მრავალჯერ გავრცელდნენ ევრაზ?ასა და ჩრდ?ლო აფრ?კაშ?. ძველ? საბერძნეთ?ს გაფართოებამ 8-4 საუკუნეშ? , ებრაულმა დ?ასპორამ და ?სლამ?ს გავრცელებამ არაბეთ?დან ჩრდ?ლო აფრ?კამდე და ესპანეთამდე 7-8 საუკუნეებშ? ხელ? შეუწყო J2 ს გავრცელებას ხმელთაშუა ზღვ?ს რეგ?ონშ? და ?ქ?დან მთელს ევროპასა და მუსლ?მანურ სამყაროშ?.
  ებრაულმა დ?ასპორამ მრავალ? J2 ?ს შტო შე?ტანა ახლო აღმოსავლე?თდან ევროპაშ?. ეს ჯგუფ? აქვთ აშკენაზ? ებრაელებ?ს 20 პროცენტს
  J2 და მ?წათმოქმედებ?ს გავრცელება: ეს ჯგუფ? დაკავშ?რებულ?ა მ?წათმოქმედებ?ს გავრცელებასთან სამხრეთ ევროპაშ?. 18000 წლ?ს წ?ნ წარმო?შვა ან ახლო აღმოსავლეთშ? ან ანატოლ?აშ?. შემდგომ გადაცურეს ხმელთაშუა ზღვა და მ??ტანეს ეს ჯგუფ? და ასევე გამოცდ?ლება კრეტაზე ?ტალასა და კვ?პროსზე. ზოგ? ეგრე შორს არ წავ?და და ბალკანეთზე დასახლდა საბერძნეთსა და ალბანეთშ?. დღეს ჰაპლოჯგუფ? J2a გხვდება სამხრეთ ევროპ?ს, ანატოლ??სა, და კავკას??ს ხალხებშ?. J2- ?ს სპეც?ფ?კურ? შტო შე?ძლება ვნახოთ ფ?ნ?კ?ელებ?ს შთამომავლებშ?. ზღვაოსან ერშ? რომლებმაც დაარსეს სავაჭრო კოლონ?ებ? ტუნ?სზე ს?ც?ლ?ასა და ლევანტშ? 3500 წლ?ს წ?ნ. National Geographic -?ს სურათ?

  ჰაპლოჯგუფ? J2 dle